• Dimensionering og styrkeberegning af bærende stålkonstruktioner: søjler, bjælker, vindkryds, bolte, ankre, svejsninger etc.

  • Dokumentation overfor myndigheder.

  • Statiske beregninger og styrkeberegninger i henhold til normerne DS 409, DS 410 og DS412

  • Komplicerede beregninger udføres i computerprogrammet GT Strudl.

  • Tegningsmateriale udarbejdes i AutoCad.

  • Mindre opgaver kan udføres fra dag til dag.
StålPro v/ Søren Lomholt
Skrejrupvej 27, 8410 Rønde
Mobil: 28 92 99 28
Fax: 87 91 09 28
E-mail: sl@staalpro.dk


Søren Lomholt,
klejnsmed og
bygningsingeniør